Winkelklik
Image default
Bedrijven

BHV-cursus voor op de werkvloer

Op de werkvloer is het verplicht om altijd een collega in het bedrijf te hebben die een BHV cursus heeft gevolgd. Mocht er dan iets vervelends op het werk gebeuren of zich een noodsituatie voordoen, dan is de BHV’er degene die de eerste hulp verleent.

 

Belangrijkste regelgeving rond de verplichte BHV cursus

Werkgevers zijn verplicht om te zorgen dat het op de werkvloer veilig is en er altijd hulp is bij incidenten. In Artikel 3 van de bekende Arbowet staat omschreven dat dat bedrijfsleiders moeten zorgen dat er altijd minimaal één medewerker op het werk aanwezig is die een (recente) bedrijfshulpverleningscursus heeft gevolgd. De werkgever moet zijn personeel voldoende ruimte geven om een BHV cursus te volgen en ook werktijd om veiligheidsoefeningen en controles uit te voeren. 

Zo zijn BHV’ers verantwoordelijk voor ontruimingsoefeningen van gebouwen en moeten ze zorgen dat er in het bedrijf voldoende EHBO-materiaal op relevante plekken bereikbaar zijn. Verder moet er gelegenheid zijn voor de BHV’er om periodiek een bijscholingscursus te volgen om zo de kennis en kunde als hulpverlener op peil te houden. Feitelijk is een BHV-certificaat één jaar geldig. Daarna moet er bijscholing plaatsvinden om de officiële status als BHV’er te behouden.

 

Welke onderwerpen staan in een BHV cursus centraal?

Het uitgangspunt bij interne bedrijfshulpverlening is dat een BHV’er in noodgevallen en in urgente situaties eerste hulp moet verlenen, tot er (eventueel) hulpdiensten ter plaatse komen om de zorg over te nemen. Ook het professioneel ontruimen van het bedrijfsgebouw als er bijvoorbeeld gevaarlijke gassen zijn vrijgekomen of een bedrijfsbrand is, behoort tot de verantwoordelijkheden van de BHV’er.

 

Laat meerdere werknemers een BHV cursus volgen

Het is aan te raden om als werkgever meerdere personeelsleden een BHV cursus te laten volgen. Het kan namelijk altijd voorkomen dat iemand ziek is. En als dat nu net die ene BHV’er is die je in dienst hebt, wordt het natuurlijk lastig en overtreedt je als werkgever de wet. Zorg er daarom voor dat meerdere mensen op het werk een BHV-cursus hebben afgerond.